Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

1373. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod, stran 3882.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 7. redni seji dne 6. 4. 2011 sprejel
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod (Uradni list RS, št. 102/09)
I.
V 7. členu Enote A se v tretjem odstavku črta stavek: »kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0,80 m«.
II.
V 7. členu Enote A se v petem odstavku črta stavek: »kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 0,80 m«.
III.
V 7. členu Enote A se v devetem odstavku besedilo spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Dovoljena je postavitev ograje višine do 1,80 m okoli objekta, in sicer na sam rob parcele namenjene gradnji, od roba predvidene dovozne ceste pa mora biti oddaljena najmanj 1,00 m. Na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, pa ne sme presegati višine 0,80 m. Dovoljena je postavitev žičnate panelne ograje. Dovoljena je tudi gradnja bazena, nadstreškov, ute in samostojne garaže, dimenzij do 30 m², ki pa morajo biti oddaljeni od sosednjih parcel najmanj 4,00 m. V primeru gradnje dvostanovanjskih stavb pa je za vsak del stavbe dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.«
Št. 3505-15/2008
Braslovče, dne 6. aprila 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.