Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2011 z dne 21. 3. 2011

Kazalo

894. Preklic Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, stran 2821.

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) in sklepa Občinskega sveta Občine Brezovica, št. izv. 7/2011 z dne 4. 3. 2011 se objavi
P R E K L I C
Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
Preklicujemo objavo Obvezne razlage Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice in Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06, 101/06 – popr. in 15/09) – gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez – za gradnjo bioplinarne, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 104/09, z dne 18. 12. 2009.
Št. izv. 7/11
Brezovica, dne 4. marca 2011
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.