Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011

Kazalo

688. Popravek Zakona o prostovoljstvu (ZProst), stran 2045.

V Zakonu o prostovoljstvu (ZProst), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/11 z dne 18. 2. 2011, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem
P O P R A V E K
Zakona o prostovoljstvu (ZProst)
Drugi odstavek 23. člena se pravilno glasi:
»(2) Evidenčni list prostovoljca in opravljenega prostovoljskega dela vsebuje naslednje podatke:
– naziv in sedež prostovoljske organizacije ter datumu vzpostavitve evidenčnega lista,
– osebno ime prostovoljca ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– datum rojstva,
– datum sklenitve pisnega ali ustnega dogovora, vrsta in obseg povračila dogovorjenih stroškov ter datum izplačila,
– datum ali časovno obdobje, v katerem je prostovoljec delo opravil, ter podatek o kraju opravljanja prostovoljskega dela,
– datum izdaje potrdila o opravljenem prostovoljskem delu,
– podatek o tem, v kateri organizaciji je bilo opravljeno prostovoljsko delo,
– podatek o vrsti opravljenega prostovoljskega dela,
– področje prostovoljskega dela po seznamu, določenim s predpisom na podlagi sedmega odstavka tega člena,
– kratko navedbo morebitnih spretnosti in znanj, ki jih je prostovoljec pridobil z usposabljanjem za prostovoljsko delo ali s prostovoljskim delom,
– število opravljenih prostovoljskih ur po vrsti in področju prostovoljskega dela in
– navedbo osebnega imena in funkcije odgovorne osebe.«.
Šesti odstavek 23. člena se pravilno glasi:
»(6) Vrste prostovoljskega dela iz osme alineje drugega odstavka tega člena so:
– organizacijsko delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela vodenja projektov in programov, njihova organizacija ali organizacija dela projekta ali programa in opravljanje mentorstva prostovoljcem;
– vsebinsko delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela za izvajanje katerega so potrebna posebna znanja in veščine ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa ali projekta. Posebna znanja in veščine so znanja in veščine, ki jih prostovoljec pridobi v vzgojno izobraževalnem sistemu ali na usposabljanju prostovoljske organizacije;
– drugo delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela kot pomožnega dela ali dela za podporo prostovoljskemu programu ali projektu ali dela za opravljanje katerega ni potrebno posebno usposabljanje.«.
Št. 150-01/10-5/81
Ljubljana, dne 4. marca 2011
EPA 1371-V
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Mojca Prelesnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti