Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4997. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje, stran 14994.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-126/2011-19/451, z dne 20. 12. 2011, družba ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba ADRIAPLIN d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
+--------------------+-------------------------------------------------------+
|  Odjemna skupina |       Tarifna postavka – za mesec       |
|          |                            |
+-------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|C(DKi) | Zakupljena |  Pavšal  |   Moč   | Zmogljivost |  Poraba  |
|    | zmogljivost|       |       |       |       |
+-------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|    |      |  (CFP)  |  (CFM)  |  (CFZ)  |  (CVP)  |
+-------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Enota |[Sm3 /leto] |  [EUR]  | [EUR/kW]  |  [EUR/  | [EUR/Sm3] |
|    |      |       |       | (Sm3/dan)] |       |
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|    |      | brez |z DDV | brez |z DDV | brez |z DDV | brez |z DDV |
|    |      | DDV |   | DDV |   | DDV |   | DDV |   |
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK1) |  0-200  |1,7766|2,1319|   |   |   |   |0,2026|0,2431|
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK2) |  201-500 |1,7766|2,1319|   |   |   |   |0,2026|0,2431|
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK3) | 501-1.500 |5,7744|6,9293|   |   |   |   |0,1258|0,1510|
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK4) | 1.501-2.500|5,7744|6,9293|   |   |   |   |0,1258|0,1510|
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK5) | 2.501-4.500|5,7744|6,9293|   |   |   |   |0,1258|0,1510|
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK6) |  4.501-  |   |   |0,2717|0,3260|   |   |0,1176|0,1411|
|    |  10.000  |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK7) |  10.001- |   |   |0,2717|0,3260|   |   |0,1176|0,1411|
|    |  30.000  |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK8) |  30.001- |   |   |0,2717|0,3260|   |   |0,1176|0,1411|
|    |  70.000  |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK9) |  70.001- |   |   |0,2717|0,3260|   |   |0,1176|0,1411|
|    |  100.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK10)| 100.001- |   |   |   |   |0,2236|0,2683|0,1036|0,1243|
|    |  200.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK11)| 200.001- |   |   |   |   |0,2236|0,2683|0,1036|0,1243|
|    |  600.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK12)| 600.001- |   |   |   |   |0,2236|0,2683|0,1036|0,1243|
|    | 1.000.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK13)| 1.000.001- |   |   |   |   |0,2126|0,2551|0,1007|0,1208|
|    | 5.000.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK14)| 5.000.001- |   |   |   |   |0,2126|0,2551|0,0300|0,0360|
|    | 15.000.000 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|C(DK15)|   Nad  |   |   |   |   |0,2126|0,2551|0,0300|0,0360|
|    | 15.000.001 |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:
+---------------------------------------------+-----------------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev    |   [EUR]   |
|                       |         |
|                       +--------+--------+
|                       |brez DDV| z DDV |
+-------------------------------------+-------+--------+--------+
|Tarifna postavka za izvajanje    | VL  | 1,6599 | 1,9919 |
|meritev, kadar končni odjemalec ni  |    |    |    |
|lastnik merilne naprave in jo    |    |    |    |
|sistemski operater vzdržuje, umerja |    |    |    |
|in skladno s predpisi izvaja     |    |    |    |
|periodične menjave merilne naprave  |    |    |    |
+-------------------------------------+-------+--------+--------+
|Tarifna postavka za izvajanje    | VU  | 0,6231 | 0,7477 |
|meritev, kadar sistemski operater ni |    |    |    |
|lastnik merilne naprave in jo    |    |    |    |
|sistemski operater vzdržuje in umerja|    |    |    |
+-------------------------------------+-------+--------+--------+
|Tarifna postavka za izvajanje    | VN  | 0,9272 | 1,1126 |
|meritev, kadar sistemski operater ni |    |    |    |
|lastnik merilne naprave ter je ne  |    |    |    |
|vzdržuje in ne umerja        |    |    |    |
+-------------------------------------+-------+--------+--------+
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Gorje, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 23/11).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2012 in velja do 31. decembra 2012.
Št. UP 4402/11
Ljubljana, dne 14. decembra 2011
EVA 2011-2111-0129
ADRIAPLIN d.o.o.
Direktor
ing. Lorenzo Maina l.r.

AAA Zlata odličnost