Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4994. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik, stran 14993.

Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10 in 77/11) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
1. člen
V Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 13/11) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik dajalcev kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pogoje za pridobitev in izkazovanje statusa kreditnega posrednika ter razmerja do dajalca kredita in potrošnika.«.
2. člen
V 2. členu se za besedilom »št. 59/10« doda besedilo »in 77/11«.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se beseda »uradu« nadomesti z besedo »ministrstvu«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-420/2011/8
Ljubljana, dne 22. decembra 2011
EVA 2011-2111-0093
v funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost