Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4983. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2012, stran 14969.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZSV-UPB2), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05 – popr., 121/05, 87/06 in 5/09), Odloka o socialni pomoči v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 107/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 10. redni seji dne 28. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2012
1. člen
Center za socialno delo Murska Sobota bo za potrebe Občine Tišina opravljal strokovna dela in naloge na področju dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči in sicer naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdaja odločbe,
– priprava seznama in izplačilo odobrenih denarnih pomoči,
– zahtevek za povračilo izplačanih sredstev,
– sodelovanje s pristojnimi ustanovami in
– vročanje odločb v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.
2. člen
Za opravljanje vseh nalog na področju dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči, bo občina zagotavljala sredstva kot pavšal v letni višini 257,28 € in jih bo kot 1/12 tega zneska (oziroma mesečni znesek 21,44 €) nakazovala na transakcijski račun CSD.
Za oblikovanje navedene cene se upoštevajo in zagotavljajo naslednji stroški storitve: stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški investicijskega vzdrževanja in stroški financiranja.
3. člen
Cene veljajo in se uporabljajo za leto 2012.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 007-0050/2011-1
Tišina, dne 29. decembra 2011
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost