Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4982. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2012, stran 14969.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB 2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05 – popr., 121/05, 87/06 in 5/09) ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 10. redni seji dne 28. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2012
1. člen
Občinski svet Občine Tišina soglaša, da bo ekonomska cena storitve pomoči družini na domu od 1. 1. 2012 znašala 17,90 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,47 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 3,43 EUR.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve pomoč družini na domu se določi cena v višini 7,23 EUR za efektivno uro. Razliko do polne cene storitve 17,90 EUR, priznava Občina Tišina kot subvencijo v višini 7,23 EUR za neposredno socialno oskrbo in subvencijo v višini 3,44 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011 (Uradni list RS, št. 7/11).
5. člen
Sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 007-0049/2011-1
Tišina, dne 29. decembra 2011
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost