Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4979. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Občine Šentrupert, stran 14960.

Na podlagi 9. in 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 218. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in ZGO-1B, 126/07), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 11. seji dne 27. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Občine Šentrupert
1. člen
5. člen se v celoti nadomesti z besedilom:
Območja stavbnih zemljišč, kjer se plačuje nadomestilo, so v naslednjih mejah:
Območje 1 obsega: območja, v katerih je dovoljena gradnja in ležijo v nižinskem delu naselja Šentrupert, ter druga manjša območja, ki so infrastrukturno povezana z jedrom območja ter območja strjenih naselij, v katerih je dovoljena gradnja in ležijo v nižinskem delu v neposredni bližini južno od naselja Šentrupert.
Območje 2 obsega: območja strjenih naselij, v katerih je dovoljena gradnja in ležijo ob regionalni cesti Trebnje–Mokronog.
Območje 3 obsega: območja razpršene gradnje, v katerih je dovoljena gradnja.
Območje 4 obsega: vinogradniška območja, v katerih je dovoljena gradnja.
Območje 5 obsega: ureditveno območju S 78.
Razdelitvi občine na pet obračunskih območij sledi točkovanje namembnosti in smotrnosti.
2. člen
V 13. členu se na novo ovrednoti smotrnost uporabe stavbnega zemljišča za stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgradb za območje 5 z naslednjimi točkami:
+----------------------+-----------------+
|Namembnost      |  V. območje  |
+----------------------+-----------------+
|Individualna     |    40    |
|samostojna hiša    |         |
+----------------------+-----------------+
|Vrstna hiša      |    30    |
+----------------------+-----------------+
|Blokovna gradnja   |    35    |
+----------------------+-----------------+
Število točk za smotrnost uporabe po območjih od 1 do 4 se ne spreminja.
3. člen
V 14. členu se na novo ovrednoti namembnost uporabe stavbnega zemljišča za območje 5 z naslednjimi točkami:
+----------------------+-----------------+
|Namembnost      |  V. območje  |
+----------------------+-----------------+
|Stanovanjski namen  |    50    |
+----------------------+-----------------+
|Počitniški namen   |    100    |
+----------------------+-----------------+
|Poslovni namen –   |    2450   |
|nepridobitni     |         |
+----------------------+-----------------+
|Poslovni namen –   |    2940   |
|pridobitni      |         |
+----------------------+-----------------+
|Nezazidano stavbno  |    85    |
|zemljišče       |         |
+----------------------+-----------------+
Število točk za posamezno namembnost po območjih od 1 do 4 se ne spreminja.
4. člen
V 15. členu se na novo ovrednoti izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v pridobitni dejavnosti za območje 5:
a) glede na možnost ustvarjanja dohodka v zvezi z namenom uporabe, se posamezne funkcionalne enote razvrsti, glede na dejansko uporabo, v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
+-----------------------+----------------+
|Kategorija       |  V. območje  |
+-----------------------+----------------+
|1. kategorija     |   250    |
+-----------------------+----------------+
|2. kategorija     |   200    |
+-----------------------+----------------+
|3. kategorija     |   150    |
+-----------------------+----------------+
Število točk za posamezno kategorijo po območjih od 1 do 4 se ne spreminja.
b) glede na izjemne možnosti intenzivnejše rabe komunalne opreme, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in storitev v pridobitni dejavnosti, se posamezne funkcionalne enote razvrsti glede na dejansko uporabo v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
+----------------------+-----------------+
|Kategorija      |  V. območje  |
+----------------------+-----------------+
|1. kategorija     |    200    |
+----------------------+-----------------+
|2. kategorija     |    150    |
+----------------------+-----------------+
|3. kategorija     |    100    |
+----------------------+-----------------+
Število točk za posamezno kategorijo po območjih od 1 do 4 se ne spreminja.
5. člen
V 19. členu se drugi odstavek nadomesti z besedilom:
»Kolikor Občinski svet Občine Šentrupert ne sprejme vrednosti točke do konca leta za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje leta pred letom, za katero se nadomestilo odmerja.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2012.
Št. 007-0005/2011-1
Šentrupert, dne 28. decembra 2011
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost