Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4974. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Straža, stran 14951.

Na podlagi 5. točke 41. ter 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) je Občinska volilna komisija Občine Straža na seji dne 15. 12. 2011 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1. člen
Občinska volilna komisija Občine Straža ugotavlja:
– da je članu Občinskega sveta Občine Straža, Igorju Vizjaku, z dnem 26. 7. 2011 prenehal mandat občinskega svetnika zaradi odstopa,
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Straža preide na naslednjega kandidata z liste Liste krajanov Občine Straža,
– da je naslednja kandidatka za člana Občinskega sveta Občine Straža na listi kandidatov Liste krajanov Občine Straža pod št. 6 Rozina Kum, roj. 28. 2. 1947, Potok 32, 8351 Straža, ki v zakonskem roku 8 dni ni sprejela mandata,
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov Liste krajanov Občine Straža za člana Občinskega sveta Občine Straža pod številko 7 Radoš Kužnik, roj. 16. 2. 1968, Sela 10, 8351 Straža, ki je podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Straža.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-5/2010-8
Straža, dne 15. decembra 2011
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Straža
Roman Pulko l.r.

AAA Zlata odličnost