Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4968. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje, stran 14943.

Na podlagi 19., 23., 24. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 12. seji sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje
I.
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za nadomestne volitve župana Mestne občine Slovenj Gradec.
II.
Stroški volilne kampanje za nadomestne volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini 0,12 EUR za dobljeni glas, so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
IV.
Organizatorju volilne kampanje za nadomestne volitve župana Mestne občine Slovenj Gradec se povrnejo stroški na njegovo zahtevo, najpozneje v treh mesecih po predložitvi poročila o financiranju volilne kampanje, predloženega v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za nadomestne volitve župana v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2012.
Št. 040-5/2011
Slovenj Gradec, dne 19. decembra 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost