Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4963. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavnih zemljišč v Občini Radeče, stran 14939.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB 1 in 110/09 – NPB 1) in 108. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. in 43/11 – ZKZ-C) je občinski svet na 11. redni seji dne 19. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavnih zemljišč v Občini Radeče
1.
S tem sklepom se ugotavlja povprečna gradbena cena stanovanj, cena stavbnega zemljišča in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za območje Občine Radeče za leto 2012.
2.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine za območje Občine Radeče v decembru 2011 znaša 867,7916 EUR in se med letom valorizira v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga mesečno objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
3.
Cena stavbnega zemljišča se določi na 0,7 % od povprečne gradbene cene.
4.
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo 20 % od povprečne gradbene cene za m2 koristne stanovanjske površine (10 % individualna raba in 10 % kolektivna raba).
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 354-29/2011/3
Radeče, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost