Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4947. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, stran 14910.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-130/2011-15/429 z dne 22. 12. 2011, družba KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o..
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
+--------------------+--------------------------------------------------+
| Odjemna skupina  |      Tarifna postavka – za mesec      |
+-------+------------+---------------+--------+-----------+-------------+
|C(DKi) | Zakupljena |  Pavšal   |  Moč |Zmogljivost|  Poraba  |
|    | zmogljivost|        |    |      |       |
+-------+------------+---------------+--------+-----------+-------------+
|    |      |   (CFP)   | (CFM) |  (CFZ)  |  (CVP)  |
+-------+------------+---------------+--------+-----------+-------------+
|Enota |[Sm3 /leto] |   [EUR]   |[EUR/kW]|  [EUR/  | [EUR/Sm3] |
|    |      |        |    | (Sm3/dan)]|       |
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|    |      | brez | z DDV |brez| z | brez | z | brez | z DDV|
|    |      | DDV |    |DDV |DDV| DDV |DDV | DDV |   |
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK1) |  0-200  |1,0507 |1,2608 |  |  |   |  |0,0460|0,0552|
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK2) |  201-500 |5,8858 |7,0630 |  |  |   |  |0,0460|0,0552|
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK3) | 501-1.500 |17,3197|20,7836|  |  |   |  |0,0460|0,0552|
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK4) | 1.501-2.500|18,6959|22,4351|  |  |   |  |0,0920|0,1104|
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK5) | 2.501-4.500|18,6959|22,4351|  |  |   |  |0,0920|0,1104|
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK6) |  4.501-  |33,7197|40,4636| - | - |   |  |0,0920|0,1104|
|    |  10.000  |    |    |  |  |   |  |   |   |
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK7) |  10.001- |33,7197|40,4636| - | - |   |  |0,0920|0,1104|
|    |  30.000  |    |    |  |  |   |  |   |   |
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK8) |  30.001- |33,4132|40,0958| - | - |   |  |0,0920|0,1104|
|    |  70.000  |    |    |  |  |   |  |   |   |
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK9) |  70.001- |33,4132|40,0958| - | - | -  | - |0,0920|0,1104|
|    |  100.000 |    |    |  |  |   |  |   |   |
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK10)| 100.001- |    |    |  |  | -  | - |0,0814|0,0977|
|    |  200.000 |    |    |  |  |   |  |   |   |
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK11)| 200.001- |    |    |  |  | -  | - |0,0814|0,0977|
|    |  600.000 |    |    |  |  |   |  |   |   |
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK12)| 600.001- |    |    |  |  | -  | - |0,0814|0,0977|
|    | 1.000.000 |    |    |  |  |   |  |   |   |
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK13)| 1.000.001- |    |    |  |  | -  | - |0,0543|0,0652|
|    | 5.000.000 |    |    |  |  |   |  |   |   |
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK14)| 5.000.001- |    |    |  |  | -  | - |0,0543|0,0652|
|    | 15.000.000 |    |    |  |  |   |  |   |   |
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
|C(DK15)|   Nad  |    |    |  |  | -  | - |0,0543|0,0652|
|    | 15.000.001 |    |    |  |  |   |  |   |   |
+-------+------------+-------+-------+----+---+------+----+------+------+
3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:
+---------------------------------------------+-----------------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev    |   [EUR]   |
|                       |         |
|                       +--------+--------+
|                       |brez DDV| z DDV |
+-------------------------------------+-------+--------+--------+
|Tarifna postavka za izvajanje    | VL  |  -  |  -  |
|meritev, kadar končni odjemalec ni  |    |    |    |
|lastnik merilne naprave in jo    |    |    |    |
|sistemski operater vzdržuje, umerja |    |    |    |
|in skladno s predpisi izvaja     |    |    |    |
|periodične menjave merilne naprave  |    |    |    |
+-------------------------------------+-------+--------+--------+
|Tarifna postavka za izvajanje    | VU  | 0,8496 | 1,0195 |
|meritev, kadar sistemski operater ni |    |    |    |
|lastnik merilne naprave in jo    |    |    |    |
|sistemski operater vzdržuje in umerja|    |    |    |
+-------------------------------------+-------+--------+--------+
|Tarifna postavka za izvajanje    | VN  |  -  |  -  |
|meritev, kadar sistemski operater ni |    |    |    |
|lastnik merilne naprave ter je ne  |    |    |    |
|vzdržuje in ne umerja        |    |    |    |
+-------------------------------------+-------+--------+--------+
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 52/10).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2012 in velja do 31. decembra 2012.
Št. OM 105807/XII-2011/KM
Velenje, dne 20. decembra 2011
EVA 2011-2111-0130
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.
Direktor
Marijan Jedovnicki l.r.

AAA Zlata odličnost