Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4941. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu, stran 14894.

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec pri delodajalcu, ki opravlja strokovne naloge varnosti pri delu (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavec).
2. člen
Strokovni delavec mora biti usposobljen za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu in se mora v skladu z akti delodajalca stalno strokovno usposabljati in izpopolnjevati.
Usposobljenost za opravljanje strokovnih nalog se presoja glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravlja delodajalec ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom ter glede na število zaposlenih delavcev pri delodajalcu.
3. člen
Pri delodajalcu, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode pri delu, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, mora strokovni delavec imeti opravljeno temeljno stopenjsko izobraževanje najmanj ravni 6/1 po KLASIUS - SRV iz naravoslovno tehničnega področja.
Strokovni delavec pri delodajalcu iz prejšnjega odstavka mora opraviti celoten strokovni izpit po predpisih o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti pri delu in glede na vrsto dejavnosti delodajalca opraviti vsaj en program usposabljanja iz psihologije dela, iz ergonomije, iz organizacije dela ali iz promocije zdravja na delovnem mestu, po predpisih, ki urejajo stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih delavcev.
4. člen
Pri delodajalcu, ki zaposluje več kot pet delavcev in kjer iz ocene tveganja ne izhaja večja nevarnost za nezgode pri delu, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, mora strokovni delavec imeti opravljeno temeljno stopenjsko izobraževanje najmanj ravni 5 po KLASIUS - SRV.
Strokovni delavec pri delodajalcu iz prejšnjega odstavka mora imeti opravljen strokovni izpit po predpisih, ki urejajo opravljanje strokovnega izpita iz varnosti pri delu.
5. člen
Pri delodajalcu, ki zaposluje manj kot pet delavcev in kjer iz ocene tveganja ne izhaja večja nevarnost za nezgode pri delu, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, mora strokovni delavec imeti opravljeno temeljno stopenjsko izobraževanje najmanj ravni 4 po KLASIUS - SRV in opravljen splošni del strokovnega izpita iz varnosti pri delu ali opravljeno prilagojeno usposabljanje kakor ga za delodajalce določa predpis, ki ureja stalno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev.
6. člen
Delodajalec določi vrsto strokovne izobrazbe in število strokovnih delavcev glede na merila, določenea v tretjem odstavku 28. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).
7. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika mora strokovni delavec ali delodajalec kot strokovni delavec, ki izvaja strokovne naloge opravljanja obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju in opravljanja obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme, izpolnjevati pogoje, ki so glede vrste in smeri izobrazbe, delovnih izkušenj in strokovnega izpita ter glede potrebne tehnične opreme določeni v predpisu, ki ureja dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog.
8. člen
Strokovni delavec pri delodajalcu iz 3. člena tega pravilnika mora opraviti predpisano usposabljanje v roku treh let od uveljavitve tega pravilnika.
Strokovni delavec pri delodajalcu iz 5. člena tega pravilnika mora opraviti predpisani strokovni izpit ali usposabljanje v roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-23/2011/38
Ljubljana, dne 28. decembra 2011
EVA 2011-2611-0078
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti