Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4868. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti, stran 14762.

Na podlagi šestega odstavka 39. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) izdaja minister za kulturo v soglasju z ministrom za šolstvo in šport ter ministrom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/09) se v drugem odstavku 1. člena črta besedilo », razen strokovnih delavcev v šolskih knjižnicah«.
2. člen
V drugem, tretjem in četrtem odstavku 15. člena in v drugem, tretjem in četrtem odstavku 16. člena se v drugi alinei na koncu besedila pred piko doda besedilo, ki se glasi: »vsaj iz dveh različnih poglavij Meril iz priloge tega pravilnika.«.
3. člen
V drugem in tretjem odstavku 17. člena in v drugem in tretjem odstavku 18. člena se v drugi alinei na koncu besedila pred piko doda besedilo, ki se glasi: »vsaj iz treh različnih poglavij Meril.«. V četrtem odstavku 17. in 18. člena se na koncu besedila pred piko doda besedilo, ki se glasi: »vsaj iz treh različnih poglavij Meril iz priloge tega pravilnika, od tega tretjino vseh zahtevanih točk z objavami.«.
4. člen
V drugem, tretjem in četrtem odstavku 19. člena se v drugi alinei na koncu besedila pred piko doda besedilo, ki se glasi: »vsaj iz treh različnih poglavij Meril iz priloge tega pravilnika, od tega tretjino vseh zahtevanih točk z avtorskimi objavami.«.
5. člen
V drugem odstavku 20. člena se v drugi alinei in v tretjem odstavku 20. člena se v 2. točki na koncu besedila pred piko doda besedilo, ki se glasi: »vsaj iz treh različnih poglavij Meril iz priloge tega pravilnika, od tega tretjino vseh zahtevanih točk z objavami.«.
6. člen
Besedilo priloge pravilnika se nadomesti z novim besedilom, kot je določeno v prilogi tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 2. aprila 2012.
Št. 0070-14/2010
Ljubljana, dne 10. avgusta 2011
EVA 2010-3511-0019
v funkciji ministra za kulturo
dr. Boštjan Žekš l.r.
Minister
 
Soglašam!
v funkciji ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
 
Soglašam!
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport