Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2011 z dne 11. 11. 2011

Kazalo

3851. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd, stran 11711.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1), Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe pri pomoči »de minimis« in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 9. seji dne 27. 10. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd
1. člen
S tem Pravilnikom se dopolnjuje Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 92/07; v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
V 19. členu pravilnika se osmi odstavek z naslovom Finančne določbe dopolni in se v celoti glasi:
»Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
do 50% upravičenih stroškov.
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto, razen za investicije, ki so strateškega pomena za občino in se določijo s proračunom. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.«
3. člen
Vsa ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2011
Dravograd, dne 27. oktobra 2011
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost