Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3712. Uredba o dopolnitvi Uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih, stran 11273.

Na podlagi petega odstavka 39. člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih
1. člen
V Uredbi o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih (Uradni list RS, št. 48/07) se v 18. členu za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Upravljavci sistemov, ki niso pridobili mnenja v skladu s prejšnjim odstavkom, morajo o tem obvestiti Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov in zaprositi za podaljšanje tega roka najkasneje do 31. decembra 2011. Zaradi objektivnih razlogov lahko Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov podaljša rok za pridobitev mnenja, a najdlje do 31. decembra 2014.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-13/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2011-1535-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost