Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3708. Sklep o spremembi cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Tišina, stran 11265.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07), Zakona o kontroli cen (Uradni list, 51/06 –UPB), 7. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 103/06, 33/ 09) in 1. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) je Občinski svet Občine Tišina na 8. redni seji dne 14. 10. 2011 sprejel
S K L E P
o spremembi cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Tišina
1. člen
V sklepu o cenah storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 97/09), se v 3. členu spremeni višina omrežnine za posamezno vrsto priključkov na mesec tako da znaša:
Vrsta storitve – odvajanja    Enota mere    Cena v EUR
Omrežnina odvajanja DN 13    EUR/mesec       4,0361
Omrežnina odvajanje DN 20    EUR/mesec       6,7403
Omrežnina odvajanje DN25     EUR/mesec      10,0902
Omrežnina odvajanje DN32     EUR/mesec      16,1444
Omrežnina odvajanje DN50     EUR/mesec      40,3609
Omrežnina odvajanje DN80     EUR/mesec      134,5230
Omrežnina odvajanje DN100    EUR/mesec      201,8047
Omrežnina odvajanje DN150    EUR/mesec      403,6095
Vrsta storitve – čiščenje    Enota mere    Cena v EUR
Omrežnina čiščenje DN13     EUR/mesec       2,2033
Omrežnina čiščenje DN20     EUR/mesec       3,6796
Omrežnina čiščenje DN25     EUR/mesec       5,5084
Omrežnina čiščenje DN32     EUR/mesec       8,8135
Omrežnina čiščenje DN50     EUR/mesec      22,0337
Omrežnina čiščenje DN80     EUR/mesec      73,4384
Omrežnina čiščenje DN100     EUR/mesec      110,1686
Omrežnina čiščenje DN150     EUR/mesec     220,3372.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že pri obračunu storitev za mesec oktober 2011.
Št. 007-0044/2011-1
Tišina, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost