Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah študentom Občine Tišina, stran 11264.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 8. redni seji dne 17. 10. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah študentom Občine Tišina
1. člen
V Pravilniku o nagradah študentom Občine Tišina (Uradni list RS, št. 58/06 in 9/07) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Nagrade se podeljujejo študentom dodiplomskih študijskih programov prve stopnje (visokošolski strokovni in univerzitetni študij) ter podiplomskih študijskih programov druge (magistrski in enoviti magistrski študij) in tretje stopnje (doktorski študij).
Nagrade za doktorat, magisterij oziroma specializacijo in diplomo se podeljujejo vsem študentom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, za uspešno opravljen letnik študija pa se podeljujejo rednim in nezaposlenim izrednim študentom na dodiplomskih študijskih programih, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Tišina.
Enoviti magistrski študijski program se za potrebe tega pravilnika obravnava kot dodiplomski študijski program.
Nagrade po tem pravilniku se podeljujejo tudi študentom prejšnjih dodiplomskih programov na najmanj visokošolskem študiju, dodiplomskim diplomantom in študentom, ki pridobijo strokovni naslov po programu za pridobitev specializacije ali znanstveni naslov po programu za pridobitev magisterija znanosti ali doktorata znanosti.«
2. člen
Besedilo prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoj za pridobitev nagrade je opravljen letnik dodiplomskega študija, pridobljena diploma in pridobljen naslov po specialističnem, magistrskem ali doktorskem študiju. Študenti, ki kandidirajo za nagrado za opravljen letnik, morejo imeti opravljene vse študijske obveznosti za ta letnik.«
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se črta besedilo »v občinskem glasilu Novine«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se beseda oktobra nadomestita z besedo »novembra«.
5. člen
V osmem členu se številka 1 nadomesti s številko »15«.
6. člen
Besedilo 9. člena se spremeni, tako da glasi:
»Višina nagrade znaša:
– za doktorat                    500,00 €
– za magisterij znanosti ali specializacijo po
univerzitetnih programih               250,00 €
– za magisterij stroke                200,00 €
– za diplomo                     160,00 €
– za opravljen letnik                70,00 €.
Če študent dokaže, da je študijske obveznosti: doktorat, magisterij oziroma specializacijo ali diplomo opravil v tujini, se navedeni znesek nagrade podvoji. Kar pa ne velja za študente, ki so svoje obveznosti opravili v okviru menjave študentov med državami.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0043/2011-1
Tišina, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost