Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3702. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta, stran 11253.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10) ter 21. člena Statuta Občine Straže (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 9. redni seji dne 22. 9. 2011 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o prenehanju mandata člana občinskega sveta
1.
Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da so v skladu s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi nastali razlogi za prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Straža Igorju Vizjaku zaradi odstopa.
Mandat člana Občinskega sveta Občine Straža je prenehal z dnem 26. 7. 2011.
2.
O prenehanju mandata članu občinskega sveta Igorju Vizjaku se obvesti Občinsko volilno komisijo Občine Straža, ki v skladu z določbo 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi in 30. člena Zakona o lokalnih volitvah določi novega člana občinskega sveta.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-31/2011-3
Straža, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost