Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3701. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 11253.

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 10. redni seji dne 20. 10. 2011 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1. člen
(1) Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini 17,45 EUR na efektivno uro.
(2) V ceni storitve znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,35 EUR na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 15,10 EUR na efektivno uro.
2. člen
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša 11,95 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenske Konjice znaša končna cena za uporabnika 5,50 EUR na efektivno uro.
3. člen
(1) Cena ure socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, opravljene na nedeljo in državni praznik znaša 18,99 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 9,50 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 9,49 EUR.
(2) V ceni storitve na nedeljo oziroma na dan državnega praznika znašajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 2,35 EUR na efektivno uro ter stroški za neposredno socialno oskrbo 16,64 EUR na efektivno uro.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2011. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu št. 011-0007/2010-1(120) z dne 25. februar 2010.
Št. 12202-0074/2011
Slovenske Konjice, dne 20. oktobra 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost