Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3691. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije, stran 11242.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3; Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08 – ZLV-H) in 17. člena Statuta Občine Piran (UPB; Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07) je Občinski svet Občine Piran na 7. redni seji dne 4. 10. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Občinski svet Občine Piran imenuje Posebno občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
1. Andrea Bartole, univ. dipl. prav., Beli križ 64, Portorož – predsednik,
2. Peter Butinar, univ. dipl. prav., Seča 102, Portorož – namestnik predsednika,
3. Nevio Tomasin, Ukmarjeva 16, Portorož – član,
4. Elsa Gasparini, Strunjan 88, Portorož – namestnica člana,
5. Adrijana Cah, Gallusova 3, Piran – članica,
6. Đino Cerin, Božidarja Jakca 6, Portorož – namestnik članice,
7. Iztok Čadež, Seča 90, Portorož – član,
8. Luciano Milok, Razgled 18, Piran – namestnik člana.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 014-6/2011
Piran, dne 4. oktobra 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
In virtù degli articoli 35 e 38 della Legge sulle elezioni amministrative (ZLV-testo unico2; Gazzetta ufficiale della RS n° 94/07 e 45/08 – ZLV-H) e dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n° 46/07), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nell'ambito della sua 7a seduta ordinaria del 4. 10. 2011, ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
1.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano nomina la Commissione elettorale comunale particolare nella seguente composizione:
1. Andrea Bartole, laur. univ in legge, Croce Bianca 64, Portorose – presidente,
2. Peter Butinar, laur. univ in legge, Sezza 102, Portorose – sostituto del presidente,
3. Nevio Tomasin, Via Ukmar 16, Portorose – membro,
4. Elsa Gasparini, Strugnano 88, Portorose – sostituto del membro,
5. Adrijana Cah, Via Gallus 3, Pirano – membro,
6. Đino Cerin, Via Božidar Jakac 6, Portorose – sostituto del membro,
7. Iztok Čadež, Sezza 90, Portorose – membro,
8. Luciano Milok, Belvedere 18, Pirano – sostituto del membro.
2.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 014-6/2011
Pirano, 4. ottobre 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost