Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3686. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 11215.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 7. redni seji dne 19. 10. 2011 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo nepremičnine parc. št. 971/2 – pot v izmeri 97 m2, 947/7 – pot v izmeri 48 m2 in parc. št. 947/4 – pot v izmeri 168 m2, vse k.o. 1417 – Ornuška vas.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0001/2009
Mokronog, dne 19. oktobra 2011
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost