Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3685. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 11215.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 7. redni seji dne 19. 10. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnino parc. št. 1478/2 k.o. 1417 – Ornuška vas – pot v izmeri 182 m2.
II.
Nepremičnina parc. št. 1478/2 k.o. 1417 – Ornuška vas postane lastnina Občine Mokronog - Trebelno.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0001/2009
Mokronog, dne 19. oktobra 2011
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost