Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3682. Prekinitev postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Novo Smrečnikovo« v Mežici, stran 11213.

Na podlagi 98. člena Zakona o načrtovanju prostora (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, in 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Mežica sprejel odločitev za
P R E K I N I T E V P O S T O P K A
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Novo Smrečnikovo« v Mežici
(1) Dokončno se prekinja postopek občinskega podrobnega prostorskega načrta »Novo Smrečnikovo« v Mežici.
(2) Vsa določila iz o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Novo Smrečnikovo« v Mežici (Uradni list RS, št. 40/10) so nična.
(3) Za potrebe izdaje ustreznih upravnih dovoljenj na zemljiščih, ki so sestavni del Odloka o zazidalnem načrtu Smrečnik/ZN4-1. faza-ZNS (Uradni list RS, št. 44/04, 33/05 – popr.), veljajo na področju pisnih in risnih podlag določila slednjega, za zagotovitev mehanske in tektonske stabilnosti objektov določila Geo-tehničnega poročila o sestavu in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih izvedbe stanovanjskega naselja Smrečnikovo, Mežica (št. 1488/08, avgust 2008, Gpro, Danilo Muhič s.p., Maribor) ter za fiskalne zadeve določila Sklepa o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju zazidalnega načrta Smrečnikovo /ZN4 1. faza, ZN5/, (Uradni list RS, št. 56/07).
(4) Vlagatelji na zadevnih zemljiščih si morajo za pridobitev ustreznega upravnega dovoljenja za vse vrste gradenj poleg vseh pisnih in risnih podlag, izhajajočih iz odlokov, navedenih v alinei dve zgoraj ter le-teh, izhajajočih iz 40. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US: U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34), na podlagi 49.a člena ZGO-1 še posebej pridobiti ustrezno soglasje k projektu, kot ga določa 50.a člen ZGO-1.
Št. 3505-0003/2010
Mežica, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost