Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3677. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 11209.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 10. redni seji dne 19. 10. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 886/10, k.o. Kranjska Gora, vpisani kot javno dobro.
II.
Na nepremičnini parc. št. 886/10, k.o. Kranjska Gora, se vpiše lastninska pravica na ime: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi. Po uveljavitvi sklepa se izda ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra, ki se po pravnomočnosti pošlje sodišču, da se pri nepremičnini parc. št. 886/10, k.o. Kranjska Gora, izbriše status javnega dobra in vpiše lastninska pravica na imetnika: Občino Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora.
Št. 478/15-7/2011-EK
Kranjska Gora, dne 21. oktobra 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost