Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3676. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 11209.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 10. redni seji dne 19. 10. 2011 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi nepremičnina s parc. št. 1985, k.o. Dovje, ki predstavlja občinsko pot.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane last Občine Kranjska Gora, pri kateri se zaznamuje grajeno javno dobro.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi tega sklepa izda občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Kranjska Gora, ki se pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah.
Št. 478/66-1/2011-EK
Kranjska Gora, dne 21. oktobra 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost