Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3671. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 8 Beričevo, stran 11200.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) in 97. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 87/02 in 137/04) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 7. seji dne 12. 10. 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 8 Beričevo (Uradni list RS, št. 70/98 in 29/08)
1. V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 8 Beričevo (Uradni list RS, št. 70/98 in 29/08) se točka 6. Razpršena gradnja 4. člena, ki se glasi:
»Na območjih razpršene gradnje R, ki so določene z dolgoročnim planom, so dovoljene: novogradnje, nadomestne gradnje, prizidave in nadzidave, ki so skladne z morfološkim vzorcem območja, kadar gre za funkcionalne dopolnitve ali zgostitve območja.«
se razlaga tako, da:
A) Na območju razpršene gradnje R, ki so določene z dolgoročnim planom, so dovoljene novogradnje, nadomestne gradnje, prizidave in nadzidave.
B) Kadar gre za funkcionalne dopolnitve in zgostitve območja, mora biti predvidena gradnja skladna z morfološkim vzorcem območja.
C) V primerih, ko morfološkega vzorca območja ni več mogoče določiti zaradi predhodne odstranitve objektov na podlagi upravnih dovoljenj, se le-ta določi v skladu s pretežno namembnostjo S (površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti) in 2A-območje za gradnjo družinskih hiš-prostostoječa zazidava.
2. Predmet obvezne razlage 6. točke Razpršena gradnja 4. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 8 Beričevo (Uradni list RS, št. 70/98) se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0002/2011-3
Dol pri Ljubljani, dne 21. oktobra 2011
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost