Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3668. Obvezna razlaga točke 4.10 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova, stran 11195.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/2008) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 7. redni seji dne 12. oktobra 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
točke 4.10, 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88, Uradni list RS, št. 40/92, 9/94, 11/95, 83/98, 112/04, 112/06 obv. raz., 62/11 obv. razl.)
I.
Obvezna razlaga točke 4.10, 5. člena Skupnih meril in pogojev, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 6/88, 18/88, Uradni list RS, št. 40/92, 9/94, 11/95, 83/98, 112/04, 112/06 obv. raz., 62/11 obv. razl., se glasi:
točka 4.10 Zelene površine, 5. člena, Skupnih meril in pogojev se razlaga na sledeč način:
»določilo, ki opredeljuje, da je možna v morfološki enoti z oznako 9 gradnja objektov in naprav za potrebe komunale pomeni, da se pod izrazom objekti razlagajo sledeči objekti:
– Odkrite tržnice
– Odkrita parkirišča
– Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
– Javne telefonske govorilnice
– Komunikacijska omrežja in objekti
– Telekomunikacijska omrežja in objekti
– Prometne površine: ceste, poti, dovozi, kolovozi, pločniki, kolesarske steze, jahalne poti, mostovi, postajališča, naprave in objekti za varnost prometa in zaščito prometnih površin
– Namakalne in osuševalne naprave in jarki
– Vodovodi
– Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
– Vodnjaki
– Kanalizacije: fekalna, meteorna
– Čistilne naprave
– Plinovodi
– Merilno regulacijske plinske postaje
– Plinohrami
– Toplovodi
– Elektrodistribucijski vodi
– Transformatorske postaje
– Javna razsvetljava
– Elektro polnilne postaje za vozila
– Komunalni otoki
– Otroška igrišča.«
II.
Ta obvezna razlaga odloka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III.
Ta obvezna razlaga prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2011
Dobrova, dne 12. oktobra 2011
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l. r.

AAA Zlata odličnost