Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3650. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, stran 11105.

Na podlagi 49. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
1. člen
V Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 87/09, 32/10 in 90/10) se v 1. členu besedilo »s Sklepom Komisije z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenilov etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 251 z dne 25. 9. 2010, str. 28)« nadomesti z besedilom »s Sklepom Komisije z dne 8. septembra 2011 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca in kadmija zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 234 z dne 10. 9. 2010, str. 44)«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-115/2011
Ljubljana, dne 25. oktobra 2011
EVA 2010-2711-0055
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost