Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3642. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi državnega proračuna, stran 11102.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter šeste alineje 36. člena, 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) in Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 55/09) je Državni zbor na seji dne 20. oktobra 2011 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi državnega proračuna
I.
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi državnega proračuna (Uradni list RS, št. 77/09, 17/11 in 35/11) se:
v besedilu I. točke spremeni v naslednjem:
– besedilo:
» Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 7 članov in 6 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.«
nadomesti z besedilom:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, 8 članov in 6 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.«
– ter doda besedilo:
»Poslanska skupina nepovezanih poslancev 1 člana.«
v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
– za besedilom:
– »za člane:«
se črta besedilo:
»Vili TROFENIK, PS ZARES«
– imenuje se:
– za člana:
Vili TROFENIK, PS NP.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/11-35/7
Ljubljana, dne 20. oktobra 2011
EPA 2079-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost