Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3620. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred, stran 11057.

Župan Občine Medvode na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10 in 107/10) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11 in 53/11) izdaja
S K L E P
o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport in prireditve Medvode se za določitev osnovne plače uvrsti v 36. plačni razred.
Uvrstitev iz prejšnjega odstavka začne veljati z dnem začetka mandata direktorja javnega zavoda.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 110-26/05-4 z dne 8. 3. 2006.
Št. 100-66/11-3
Medvode, dne 5. septembra 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.