Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3618. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 11056.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 8. seji dne 21. 9. 2011 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Nepremičnine:
– parc. št. 1227/40, k.o. Stražišče,
– parc. št. 44/6 in 44/8, obe k.o. Srednja vas, pridobijo status grajenega javnega dobra in se v zemljiški knjigi vpišejo kot JAVNO DOBRO v lasti Mestne občine Kranj.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnje točke pridobijo status grajenega javnega dobra z dnem uveljavitve tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-235/2010-48/12
Kranj, dne 21. septembra 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.