Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3615. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice, stran 11048.

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 9. redni seji dne 5. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 109/05, 58/06).
2. člen
V veljavi ostanejo 9., 10. in 11. člen odloka, ostale določbe členov odloka se črtajo.
3. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
(1) »Za ureditev mirujočega prometa se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:
– parkirne površine na vozišču občinske ceste
– parkirne površine izven vozišča javne ceste (parkirišče).
(2) Javne parkirne površine in način parkiranja določi župan s sklepom.«
4. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
(1) »Javne parkirne površine morajo biti opremljene s prometno signalizacijo.
(2) Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in predpisi, ki urejajo cestni promet.«
5. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
(1) »Na javnih parkirnih površinah, kjer je parkiranje časovno omejeno (območje časovno omejenega parkiranja), mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu. Po izteku dovoljenega časa mora voznik vozilo odpeljati.
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-18/2011(0103)-6
Dolenjske Toplice, dne 5. oktobra 2011
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.