Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3605. Priporočilo Varuha človekovih pravic, stran 10937.

Državni zbor je na podlagi 272. in 111. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) na seji dne 19. oktobra 2011, ob obravnavi Letnega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2010, sprejel naslednje
P R I P O R O Č I L O
1. Državni zbor priporoča vsem institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh, da upoštevajo priporočila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, zapisana v Letnem poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2010.
2.2 DISKRIMINACIJA
2. Državni zbor na podlagi Deklaracije Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji Vladi Republike Slovenije predlaga sprejetje zakonskih rešitev, ki bodo pripadnikom narodov nekdanje Jugoslavije omogočile spodbujanje, razvoj in ohranitev identitete ter okrepile zavedanje o njihovi enakopravni integriranosti v slovensko družbo.
2.15 VARSTVO OTROKOVIH PRAVIC
3. Državni zbor Vladi Republike Slovenije priporoča naj čim prej sprejme ukrepe za uveljavitev novega Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter posebno pozornost nameni zagotavljanju ustreznih pogojev za izobraževanje učiteljev, svetovalnih delavcev in drugih strokovnih delavcev.
Št. 000-04/11-12/15
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 2020-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik