Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3566. Cenik pristaniških pristojbin v pristanišču Piran in v pristanišču Portorož, stran 10897.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M C E N I K
pristaniških pristojbin za pristanišče Piran in pristanišče Portorož za leto 2011,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 4. 10. 2011.
Št. 38005-1/2001-10
Piran, dne 12. oktobra 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007), 9. in 10. člena Odloka o pristanišču Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 44/2001), 9. in 10. člena Odloka o pristanišču Portorož (Uradne objave Primorskih novic, št. 44/2001) je Občinski svet Občine Piran na 7. redni seji dne 4. 10. 2011 sprejel
C E N I K
pristaniških Pristojbin v pristanišču Piran in v pristanišču Portorož
PRISTANIŠČE PIRAN:
I. PRISTOJBINE ZA PRIVEZ V NAMENSKEM – KRAJEVNEM PRISTANIŠČU (VELIKI IN MALI MANDRAČ, NOVI POMOL)
1. Letna pristojbina za uporabnike priveza v namenskem – krajevnem pristanišču (veliki in mali mandrač, novi pomol) Piran na osnovi sklenjene letne pogodbe (dejanska dolžina plovila zaokrožena na +- 0,5 m).
+--------------+------------+-----------------+----------------+
| Dolžina v m | Zbiranje in| Pristojbina brez|    Leto 2011|
|       |    odvoz| odvoza odpadkov|     skupna|
|       | odpadkov s|      v EUR|   pristojbina|
|       |   plovil|         |      v EUR|
|       |    v EUR|         |        |
+--------------+------------+-----------------+----------------+
|    4   |    8,70|      155,81|     164,51|
+--------------+------------+-----------------+----------------+
|    5   |    8,70|      231,35|     240,05|
+--------------+------------+-----------------+----------------+
|    6   |    8,70|      319,62|     328,32|
+--------------+------------+-----------------+----------------+
|    7   |    8,70|      472,13|     480,83|
+--------------+------------+-----------------+----------------+
|    8   |    8,70|      651,47|     660,17|
+--------------+------------+-----------------+----------------+
|    9   |    8,70|      811,06|     819,76|
+--------------+------------+-----------------+----------------+
|   10   |    8,70|      974,12|     982,82|
+--------------+------------+-----------------+----------------+
|   11   |    8,70|     1.134,42|    1.143,12|
+--------------+------------+-----------------+----------------+
|   12   |    8,70|     1.296,79|    1.305,49|
+--------------+------------+-----------------+----------------+
|  za vsak  |    8,70|      104,97|     113,67|
|  dolžinski |      |         |        |
|meter nad 12 m|      |         |        |
+--------------+------------+-----------------+----------------+
Če je pogodba sklenjena po 1. juliju, in je plovilo prispelo v pristanišče po tem datumu, plača koristnik priveza polovični znesek letne pristojbine.
2. Letna pristojbina za profesionalne ribiče, ki predložijo uradno potrdilo, da jim je ta dejavnost edini vir preživljanja
+--------------+-----------+------------------+----------------+
| Dolžina v m |  Zbiranje| Pristojbina brez|    Leto 2011|
|       |  in odvoz|  odvoza odpadkov|     skupna|
|       | odpadkov s|       v EUR|   pristojbina|
|       |   plovil|         |      v EUR|
|       |   v EUR|         |        |
+--------------+-----------+------------------+----------------+
|    4   |    8,70|       73,56|      82,26|
+--------------+-----------+------------------+----------------+
|    5   |    8,70|      111,33|     120,03|
+--------------+-----------+------------------+----------------+
|    6   |    8,70|      155,47|     164,17|
+--------------+-----------+------------------+----------------+
|    7   |    8,70|      231,72|     240,42|
+--------------+-----------+------------------+----------------+
|    8   |    8,70|      321,39|     330,09|
+--------------+-----------+------------------+----------------+
|    9   |    8,70|      401,18|     409,88|
+--------------+-----------+------------------+----------------+
|   10   |    8,70|      482,71|     491,41|
+--------------+-----------+------------------+----------------+
|   11   |    8,70|      562,87|     571,57|
+--------------+-----------+------------------+----------------+
|   12   |    8,70|      644,05|     652,75|
+--------------+-----------+------------------+----------------+
|  za vsak  |    8,70|       48,14|      56,84|
|  dolžinski |      |         |        |
|meter nad 12 m|      |         |        |
+--------------+-----------+------------------+----------------+
Cenik letnih pristojbin za profesionalne ribiče se uporabljajo tudi za ribiško pristanišče Seča.
3. Lastniki plovil, ki se zadržujejo v namenskem – krajevnem pristanišču in nimajo sklenjene pogodbe za stalni privez, plačajo pristojbino za javni del pristanišča po tarifi dnevnega priveza.
V primeru, da je koristnik letnega priveza začasno odsoten s plovilom iz pristanišča, vendar najmanj mesec dni, se lahko sklene pogodba o uporabi začasnega priveza. Pristojbina za začasni privez, ki je trikrat večja, kot je letni privez za plovila, vezana v malem in velikem mandraču ter novem pomolu, se obračuna mesečno po naslednji formuli: 3-krat letna pristojbina deljeno z 12 meseci je enako mesečna pristojbina za uporabo začasnega priveza.
4. Lastniki plovil, ki na priveznih mestih v pristanišču Piran, namenjenih za dnevni privez prezimujejo v času od 15.10. do 15.3. v letu, so upravičeni do 50 % popusta pri plačilu začasnega priveza.
II. PRISTANIŠKE PRISTOJBINE V PRISTANIŠČU, NAMENJENEM ZA JAVNI PROMET
1. Dnevni privez domačih in tujih plovil (čolni, ladje), če se zadržuje več kot 6 ur
a) po dolžinskem metru (do max. 24 m)          3,19
b) za plovila daljša od 24 m

+-----------------------------+--------------------------------+
|     Dolžina v m     |      Pristojbina v EUR/dan|
+-----------------------------+--------------------------------+
|      24–26      |             140,74|
+-----------------------------+--------------------------------+
|      26–28      |             178,26|
+-----------------------------+--------------------------------+
|      28–30      |             234,56|
+-----------------------------+--------------------------------+
|      30–32      |             281,47|
+-----------------------------+--------------------------------+
|      32–34      |             328,39|
+-----------------------------+--------------------------------+
|      34–36      |             440,98|
+-----------------------------+--------------------------------+
|      36–38      |             544,18|
+-----------------------------+--------------------------------+
|      38–40      |             638,00|
+-----------------------------+--------------------------------+
|      40–42      |             703,68|
+-----------------------------+--------------------------------+
|      42–44      |             825,66|
+-----------------------------+--------------------------------+
|      44–46      |             938,25|
+-----------------------------+--------------------------------+
|      46–48      |            1.032,08|
+-----------------------------+--------------------------------+
|      48–50      |            1.125,90|
+-----------------------------+--------------------------------+
2. Če se domače ali tuje plovilo (čoln, ladja) zadržuje do 6 ur, plača pavšalni znesek:
– plovilo do 7 m                    12,75
– plovilo od 7 m do 12 m                15,86
– plovilo nad 12 m                   19,42
3. Domače ali tuje plovilo (čoln, ladja), ki se
ukvarja s prevozom potnikov in z upravljavcem nima
sklenjene pogodbe o uporabi priveza (lahko se
zadržuje do 2 uri) po dolžinskem metru          1,65
4. Privez za domača in tuja plovila, ki imajo
redno progo in pristajajo zaradi vstopanja oziroma
izstopanja potnikov, za vsak privez barke po
dolžinskem metru                     1,02
5. Lastniki ali uporabniki plovila, ki opravljajo
dejavnost prevoza potnikov v vodah Republike
Slovenije, za vstopanje ali izstopanje po potniku    1,33
6. V mednarodnem prometu po potniku, ki vstopa na
plovilo z namenom zapuščanja slovenskih
teritorialnih voda                    1,67
7. V mednarodnem prometu po potniku, ki prihaja iz
tujine in izstopa s plovila na obalo           1,67
8. Privezovanje ladij – po manevru           20,00
9. Za plovila, ki opravljajo prevoz potnikov v
mednarodnem prometu in imajo z upravljavcem
pristanišča sklenjeno pogodbo o plačilu
pristojbine za potnike in uporabo priveza, veljajo
naslednje tarife
a) po potniku, ki vstopa na plovilo           1,25
po potniku, ki izstopa iz plovila            1,25
b) pristojbina za privez plovila po dolžinskem
metru                          0,51
PRISTANIŠKE STORITVE
1. Uporaba površine v pristanišču v korenu glavnega pomola (pri dvigalu) za začasno deponijo čolna zaradi manjšega popravila:
a) Za plovila do 6 m dolžine
– za prve tri dni (pavšal)               5,64
– za vsak naslednji dan, vendar največ 15 dni      7,95
Od točke II. PRISTANIŠKE PRISTOJBINE V PRISTANIŠČU, NAMENJENEM ZA JAVNI PROMET do vključno PRISTANIŠKIH STORITEV je v ceni dnevnega priveza vključeno zbiranje in odvoz odpadkov v višini 0,024 EUR.
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.
PRISTANIŠČE PORTOROŽ:
I. PRISTOJBINE ZA PRIVEZ V NAMENSKEM – KRAJEVNEM PRISTANIŠČU
1. Letna pristojbina za uporabnike priveza v namenskem – krajevnem pristanišču (obala in del pomola ter sidrišče) Portorož na osnovi sklenjene letne pogodbe (dejanska dolžina plovila zaokrožena na ±0,5 m).
+------------------+------------+----------------+-------------+
|  Dolžina v m  | Zbiranje in|   Pristojbina|  Leto 2011|
|         |    odvoz|   brez odvoza|    skupna|
|         | odpadkov s|    odpadkov| pristojbina|
|         |   plovil|      v EUR|    v EUR|
|         |    v EUR|        |       |
+------------------+------------+----------------+-------------+
|     4    |    8,70|      89,42|    98,12|
+------------------+------------+----------------+-------------+
|     5    |    8,70|     134,63|    143,33|
+------------------+------------+----------------+-------------+
|     6    |    8,70|     187,59|    196,29|
+------------------+------------+----------------+-------------+
|     7    |    8,70|     278,68|    287,38|
+------------------+------------+----------------+-------------+
|     8    |    8,70|     384,58|    393,28|
+------------------+------------+----------------+-------------+
|     9    |    8,70|     481,30|    490,00|
+------------------+------------+----------------+-------------+
|    10    |    8,70|     578,04|    586,74|
+------------------+------------+----------------+-------------+
|    11    |    8,70|     674,77|    683,47|
+------------------+------------+----------------+-------------+
|    12    |    8,70|     770,79|    779,49|
+------------------+------------+----------------+-------------+
| za vsak dolžinski|    8,70|      59,08|    67,78|
| meter nad 12 m |      |        |       |
+------------------+------------+----------------+-------------+
Če je pogodba sklenjena po 1. juliju, in je plovilo prispelo v pristanišče po tem datumu, plača koristnik priveza polovični znesek letne pristojbine.
2. Uporabniki priveznega mesta na sidrišču so upravičeni do 50 % popusta pri plačilu pristojbine za privez.
Lastniki plovil, ki nimajo sklenjene pogodbe za stalni privez v pristanišču Portorož in se zadržujejo v namenskem – krajevnem pristanišču, plačajo pristojbino po tarifi dnevnega priveza. V primeru, da je koristnik letnega priveza začasno odsoten s plovilom iz pristanišča, vendar najmanj mesec dni, se lahko sklene pogodba o uporabi začasnega priveza. Pristojbina za začasni privez, ki je trikrat večja, kot je letni privez, se obračuna mesečno po naslednji formuli: 3-krat letna pristojbina deljeno 12 mesecev je enako mesečna pristojbina za uporabo začasnega priveza.
II. PRISTANIŠKE PRISTOJBINE V PRISTANIŠČU NAMENJENEM ZA JAVNI PROMET
1. Dnevni privez domačih in tujih plovil (čolni,
ladje), če se zadržuje več kot 2 uri, po
dolžinskem metru                    3,86/m
2. Domače ali tuje plovilo (čoln, ladja), ki se
ukvarja s prevozom potnikov in z upravljavcem
nima sklenjene pogodbe o uporabi priveza (lahko
se zadržuje do 2 uri) po dolžinskem metru       2,06/m
3. Privez za domača in tuja plovila, ki imajo
redno progo in pristajajo zaradi vstopanja
oziroma izstopanja potnikov, za vsak privez barke
po dolžinskem metru                  1,18/m
4. Lastniki ali uporabniki plovila, ki opravljajo
dejavnost prevoza potnikov v vodah Republike
Slovenije, za vstopanje ali izstopanje po potniku    1,59
5. Ladjarjem oziroma agencijam, ki opravljajo
dejavnost prevoza potnikov v vodah Republike
Slovenije s plovili in imajo z upravljavcem
pristanišča sklenjeno letno pogodbo o plačilu
letne pristojbine za privez, se zaračuna letna
pristojbina za prevoz potnikov, ne glede na obseg
poslovanja, za vsakega registriranega potnika      17,44
6. V mednarodnem prometu po potniku, ki vstopa na
plovilo z namenom zapuščanja slovenskih
teritorialnih voda                    1,67
7. V mednarodnem prometu po potniku, ki prihaja
iz tujine in izstopa s plovila na obalo         1,67
8. Privezovanje ladij – po manevru           20,00
9. Za plovila, ki opravljajo prevoz potnikov v
mednarodnem prometu in imajo z upravljavcem
pristanišča sklenjeno pogodbo o plačilu
pristojbine za potnike in uporabo priveza,
veljajo naslednje tarife
a) po potniku, ki vstopa na plovilo           1,25
po potniku, ki izstopa iz plovila            1,25
b) pristojbina za privez plovila po dolžinskem
metru                          0,51
V točki II. PRISTANIŠKE PRISTOJBINE V PRISTANIŠČU NAMENJENEM ZA JAVNI PROMET je v ceni dnevnega priveza vključeno zbiranje in odvoz odpadkov v višini 0,024 EUR.
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.
Št. 38005-1/2001-10
Piran, dne 4. oktobra 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 6/94 – sentenza della C.C., 45/94- sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L L I S T I N O P R E Z Z I
dei diritti di ormeggio nei porti di Pirano e Portorose,
approvato dal Consiglio Comunale di Pirano nella seduta del 4 ottobre 2011.
N. 38005-1/2001-10
Pirano, 12 ottobre 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n° 46/2007), visti gli articoli 9 e 10 del Decreto sul porto di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n° 44/2001) e gli articoli 9 e 10 del Decreto sul porto di Portorose (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n° 44/2001) il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 7ª seduta ordinaria del 4 ottobre 2011 approva il seguente
L I S T I N O P R E Z Z I
dei diritti di ormeggio nei porti di Pirano e Portorose
PORTO DI PIRANO:
I. DIRITTI DI ORMEGGIO NEL PORTO LOCALE ADIBITO A TALE USO (MANDRACCHIO PICCOLO E GRANDE, MOLO NUOVO)
1. Il canone d'ormeggio annuo per gli utenti degli ormeggi nel porto locale (mandracchio grande e piccolo, molo nuovo) di Pirano, in base al contratto annuale stipulato (la lunghezza effettiva del natante è arrotondata a ± 0,5 m) è il seguente:
+---------------+----------------+-------------+--------------+
| Lunghezza in m|   Raccolta e|  Canone, la|   Anno 2011|
|        |    trasporto|tassa rifiuti|  canone, la|
|        |  rifiuti dalle|   esclusa| tassa rifiuti|
|        |  imbarcazioni|   in euro|    inclusa|
|        |     in euro|       |    in euro|
+---------------+----------------+-------------+--------------+
|    4    |      8,70|    155,81|    164,51|
+---------------+----------------+-------------+--------------+
|    5    |      8,70|    231,35|    240,05|
+---------------+----------------+-------------+--------------+
|    6    |      8,70|    319,62|    328,32|
+---------------+----------------+-------------+--------------+
|    7    |      8,70|    472,13|    480,83|
+---------------+----------------+-------------+--------------+
|    8    |      8,70|    651,47|    660,17|
+---------------+----------------+-------------+--------------+
|    9    |      8,70|    811,06|    819,76|
+---------------+----------------+-------------+--------------+
|    10   |      8,70|    974,12|    982,82|
+---------------+----------------+-------------+--------------+
|    11   |      8,70|   1.134,42|   1.143,12|
+---------------+----------------+-------------+--------------+
|    12   |      8,70|   1.296,79|   1.305,49|
+---------------+----------------+-------------+--------------+
| per ogni metro|      8,70|    104,97|    113,67|
|lineare oltre i|        |       |       |
|   12 m   |        |       |       |
+---------------+----------------+-------------+--------------+
Se il contratto viene stipulato dopo il 1° luglio e se l’imbarcazione è stata ormeggiata nel porto dopo la data predetta, l’utente è in dovere di pagare la metà dell’importo del canone d’ormeggio annuo.
2. Il canone d’ormeggio annuo per i pescatori professionisti che presentano l’attestato ufficiale a conferma che la predetta attività rappresenta la loro unica fonte di sostentamento è il seguente:
+----------------+------------+-----------------+--------------+
| Lunghezza in m |  Raccolta| Canone, la tassa|   Anno 2011|
|        | e trasporto| rifiuti esclusa|  canone, la|
|        |   rifiuti|     in euro| tassa rifiuti|
|        |    dalle|         |    inclusa|
|        |imbarcazioni|         |    in euro|
|        |   in euro|         |       |
+----------------+------------+-----------------+--------------+
|    4    |    8,70|      73,56|     82,26|
+----------------+------------+-----------------+--------------+
|    5    |    8,70|      111,33|    120,03|
+----------------+------------+-----------------+--------------+
|    6    |    8,70|      155,47|    164,17|
+----------------+------------+-----------------+--------------+
|    7    |    8,70|      231,72|    240,42|
+----------------+------------+-----------------+--------------+
|    8    |    8,70|      321,39|    330,09|
+----------------+------------+-----------------+--------------+
|    9    |    8,70|      401,18|    409,88|
+----------------+------------+-----------------+--------------+
|    10    |    8,70|      482,71|    491,41|
+----------------+------------+-----------------+--------------+
|    11    |    8,70|      562,87|    571,57|
+----------------+------------+-----------------+--------------+
|    12    |    8,70|      644,05|    652,75|
+----------------+------------+-----------------+--------------+
| per ogni metro |    8,70|      48,14|     56,84|
|lineare oltre i |      |         |       |
|   12 m   |      |         |       |
+----------------+------------+-----------------+--------------+
Il listino prezzi dei diritti di ormeggio valido per i pescatori professionali si applica anche per il porto peschereccio di Sezza.
3. I proprietari delle imbarcazioni che non dispongono del contratto inerente l’ormeggio permanente nel porto locale adibito a tale uso e stazionano nello stesso, pagano il diritto d’ormeggio per la parte pubblica del porto ai sensi della tariffa di ormeggio giornaliera.
Con l’utente di un ormeggio permanente la cui imbarcazione sarà assente dal porto al minimo per un mese, si può stipulare un contratto a termine per l’uso temporaneo dell’ormeggio. Il diritto per l’ormeggio temporaneo, che è tre volte maggiore di quello per l’ormeggio annuo delle imbarcazioni ormeggiate nel mandracchio piccolo, in quello grande e sul molo nuovo, si computa mensilmente secondo la seguente formula: il diritto d’ormeggio annuo moltiplicato per 3, suddiviso per 12 mesi, è pari all’importo mensile per l’utilizzo del posto d’ormeggio temporaneo.
4. I proprietari che dal 15 ottobre al 15 marzo svernano le proprie imbarcazioni nel porto di Pirano sui posti destinati all’ormeggio giornaliero, al pagamento dell’ormeggio temporaneo hanno diritto al 50 % di sconto.
II. DIRITTI D'ORMEGGIO NEL PORTO ADIBITO AL TRAFFICO PUBBLICO
1. Ormeggio giornaliero di imbarcazioni nazionali ed estere (natanti, navi), che sostano per più di 6 ore
  a) per metro lineare (sino a 24 m)      3,19
  b) per imbarcazioni oltre i 24 m

+-----------------------------------+--------------------------+
|Lunghezza in m           |Tariffe in euro/giorno  |
+-----------------------------------+--------------------------+
|        24–26        |          140,74|
+-----------------------------------+--------------------------+
|        26–28        |          178,26|
+-----------------------------------+--------------------------+
|        28–30        |          234,56|
+-----------------------------------+--------------------------+
|        30–32        |          281,47|
+-----------------------------------+--------------------------+
|        32–34        |          328,39|
+-----------------------------------+--------------------------+
|        34–36        |          440,98|
+-----------------------------------+--------------------------+
|        36–38        |          544,18|
+-----------------------------------+--------------------------+
|        38–40        |          638,00|
+-----------------------------------+--------------------------+
|        40–42        |          703,68|
+-----------------------------------+--------------------------+
|        42–44        |          825,66|
+-----------------------------------+--------------------------+
|        44–46        |          938,25|
+-----------------------------------+--------------------------+
|        46–48        |         1.032,08|
+-----------------------------------+--------------------------+
|        48–50        |         1.125,90|
+-----------------------------------+--------------------------+
2. Se un'imbarcazione slovena o straniera (natante, nave) sosta sino a 6 ore, paga un diritto forfetario come segue:
– imbarcazione sino a 7 m                12,75
– imbarcazione da 7 a 12 m               15,86
– imbarcazione oltre i 12 m               19,42
3. L'imbarcazione slovena o straniera (natante,
nave) che attua il trasporto passeggeri e non ha
stipulato con il gestore un contratto per l’uso
dell’ormeggio, (e puo sostare nel porto sino a 2
ore al massimo), paga il diritto d'ormeggio per
metro lineare pari a                   1,65
4. L'ormeggio giornaliero per natanti nazionali e
stranieri operanti su una linea regolare che
ormeggiano per effettuare l'imbarco o lo sbarco di
passeggeri, e pari per metro lineare a          1,02
5. I proprietari o gli utenti delle imbarcazioni
che esercitano l’attivita di trasporto passeggeri
nelle acque della Repubblica di Slovenia pagano per
l’imbarco e lo sbarco, per ogni passeggero        1,33
6. Nel traffico internazionale, per ogni passeggero
che s'imbarca con lo scopo di lasciare le acque
territoriali slovene                   1,67
7. Nel traffico internazionale, per ogni passeggero
proveniente dall'estero che sbarca            1,67
8. Ormeggio delle navi – in seguito alla manovra
9. Per le imbarcazioni che trasportano passeggeri
nel traffico internazionale, ed hanno stipulato con
il gestore del porto un contratto annuale per il
pagamento dei diritti per i passeggeri e per l'uso
dell'ormeggio, vigono le seguenti tariffe:       20,00
a) per passeggero che si imbarca             1,25
per passeggero che sbarca                1,25
b) il diritto di ormeggio per metro lineare del
natante e pari a                     0,51
SERVIZI PORTUALI
1. Per l'uso della superficie della banchina alla base del molo principale (presso la gru) per il rimessaggio temporaneo dell’imbarcazione onde compiere riparazioni di minore entità si pagano i seguenti diritti:
a) Per imbarcazioni sino a 6 m di lunghezza
  – per i primi tre giorni (importo forfetario)    5,64
  – per ogni giorno successivo, tuttavia
   al massimo per 15
giorni                         7,95
Le tariffe di ormeggio giornaliero previste nel capitolo II. DIRITTI D'ORMEGGIO NEL PORTO ADIBITO AL TRAFFICO PUBBLICO e nel capitolo SERVIZI PORTUALI, includono anche il servizio di raccolta dei rifiuti per un importo pari a € 0,024.
L'imposta sul valore aggiunto non è inclusa nei prezzi citati ed è a carico dell'utente.
PORTO DI PORTOROSE
I. DIRITTI D'ORMEGGIO NEL PORTO LOCALE ADIBITO A TALE USO
1. Il canone d'ormeggio annuo per gli utenti degli ormeggi nel porto locale di Portorose (riva, parte del molo, ancoraggio), in base al contratto annuale stipulato (la lunghezza effettiva dell'imbarcazione è arrotondata a ± 0,5 m) è il seguente:
+---------------+------------+----------------+---------------+
| Lunghezza in m|  Raccolta|Canone, la tassa|   Anno 2011|
|        | e trasporto| rifiuti esclusa|   canone, la|
|        |   rifiuti|     in euro| tassa rifiuti|
|        |    dalle|        |    inclusa|
|        |imbarcazioni|        |    in euro|
|        |   in euro|        |        |
+---------------+------------+----------------+---------------+
|    4    |    8,70|      89,42|     98,12|
+---------------+------------+----------------+---------------+
|    5    |    8,70|     134,63|     143,33|
+---------------+------------+----------------+---------------+
|    6    |    8,70|     187,59|     196,29|
+---------------+------------+----------------+---------------+
|    7    |    8,70|     278,68|     287,38|
+---------------+------------+----------------+---------------+
|    8    |    8,70|     384,58|     393,28|
+---------------+------------+----------------+---------------+
|    9    |    8,70|     481,30|     490,00|
+---------------+------------+----------------+---------------+
|    10   |    8,70|     578,04|     586,74|
+---------------+------------+----------------+---------------+
|    11   |    8,70|     674,77|     683,47|
+---------------+------------+----------------+---------------+
|    12   |    8,70|     770,79|     779,49|
+---------------+------------+----------------+---------------+
| per ogni metro|    8,70|      59,08|     67,78|
| lineare oltre |      |        |        |
|   i 12 m  |      |        |        |
+---------------+------------+----------------+---------------+
Se il contratto viene stipulato dopo il 1° luglio l’utente è in dovere di pagare la metà dell’importo del canone d’ormeggio annuo, se l’imbarcazione è stata ormeggiata nel porto dopo la data predetta.
2. Gli utenti degli ormeggi nei punti di ancoraggio hanno diritto al 50 % di sconto al pagamento del diritto di ormeggio.
I proprietari delle imbarcazioni che non dispongono del contratto d’ormeggio permanente nel porto di Portorose e stazionano nella parte locale dello stesso, pagano il diritto d’ormeggio ai sensi della tariffa di ormeggio giornaliera. Con l’utente di un ormeggio permanente la cui imbarcazione sarà assente dal porto al minimo per un mese, si può stipulare un contratto a termine per l’uso temporaneo dell’ormeggio. Il diritto per l’ormeggio temporaneo, che è tre volte maggiore di quello per l’ormeggio annuo delle imbarcazioni ormeggiate nel mandracchio piccolo, in quello grande e sul molo nuovo, si computa mensilmente secondo la seguente formula: il diritto d’ormeggio annuo moltiplicato per 3, suddiviso per 12 mesi, è pari all’importo mensile per l’utilizzo del posto d’ormeggio temporaneo.
II. DIRITTI D'ORMEGGIO NEL PORTO ADIBITO AL TRAFFICO PUBBLICO
1. L’ormeggio giornaliero di imbarcazioni
nazionali ed estere (natanti, navi), se sostano
per piu di 2 ore, per metro lineare, e pari a     3,86/m
2. L'imbarcazione slovena o straniera (natante,
nave) che attua il trasporto passeggeri e non ha
stipulato con il gestore un contratto per l’uso
dell’ormeggio, (e puo sostare nel porto sino a 2
ore al massimo), paga il diritto d'ormeggio per
metro lineare pari a                  2,06/m
3. L'ormeggio per imbarcazioni nazionali e
straniere operanti su una linea regolare che
ormeggiano per effettuare l'imbarco o lo sbarco
di passeggeri, per ciascun ormeggio, per metro
lineare, e pari a                   1,18/m
4. I proprietari o gli utenti delle imbarcazioni
che svolgono l'attivita di trasporto di
passeggeri nelle acque della Repubblica di
Slovenia, per l’imbarco e sbarco, per passeggero     1,59
5. Agli armatori autonomi e alle agenzie che
svolgono l'attivita di trasporto di passeggeri
nelle acque della Repubblica di Slovenia con le
loro imbarcazioni, ed hanno stipulato con il
gestore del porto un contratto annuo di pagamento
dei diritti annuali viene fatturato il diritto
annuo per il trasporto di passeggeri, a
prescindere dal loro volume d'affari, per ogni
passeggero registrato, nell'importo di:         17,44
6. Nel traffico internazionale, per ogni
passeggero che s'imbarca con lo scopo di lasciare
le acque territoriali slovene              1,67
7. Nel traffico internazionale, per ogni
passeggero proveniente dall'estero che sbarca
1,67
8. Ormeggio delle navi – in seguito alla manovra
9. Per le imbarcazioni che trasportano passeggeri
nel traffico internazionale, ed hanno stipulato
con il gestore del porto un contratto per il
pagamento dei diritti per i passeggeri e per
l'uso dell'ormeggio, vigono le seguenti tariffe:    20,00
a) per passeggero che si imbarca             1,25
per passeggero che sbarca                1,25
b) il diritto di ormeggio per metro lineare del
natante e pari a                    0, 51
Le tariffe di ormeggio giornaliero previste nel capitolo II. DIRITTI D’ORMEGGIO NEL PORTO ADIBITO AL TRAFFICO PUBBLICO includono anche il servizio di raccolta dei rifiuti per un importo pari a € 0,024.
L’imposta sul valore aggiunto non è inclusa nei prezzi citati ed è a carico dell’utente.
N. 38005-1/2001-10
Pirano, 4 ottobre 2011
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost