Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3560. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 10892.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) ter na podlagi 21. in 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09) je Občinski svet Občine Idrija na 8. redni seji dne 29. 9. 2011 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Pri nepremičninah:
1. parc. št. 5/5, 5/15, 5/17, 5/18, 5/19, 152/2, 935, 937, 940, 941, 945, 946, 947, 949, 950, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 960, 961, 963, 964, 965, 970/2, 970/3, 970/6, 970/7, 971, 972, 973, 976, 989, 992, 993/1, 993/2, 993/5, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1016, 1017, 1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1027, 1030, 1036, 1037, 1038/1, 1038/3, 1039/1, 1039/2, 1040/6, 1050/3, 1164, 1165, 1166, 1168, 1172, vse k.o. Spodnja Kanomlja,
2. parc. št. 351/38, 351/39, 351/42, 351/43, 352/8, 352/9, 670/0, 706/1, 706/2, 706/3, 706/4, 707, 709, 710, 711, 713/1, 713/2, 722, 724, 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734/1, 734/2, 734/3, 737, 749, 750, 761, 765, 766, 767, 768, 769, 775, 776, 887/1, 887/2, 887/3, 887/4, 887/5, 887/6, 889, 890, vse k.o. Srednja Kanomlja,
3. parc. št. 1091/1, 1091/3, 1092/1, 1092/2, 1094, 1096, 1097, 1098/1, 1099/1, 1'99/2, 1100, 1101, 1102/1, 1102/2, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108, 1109, 1110/1, 1110/2, 1111, 1112, 1113, 1115, 1117/1, 1118, 1120/1, 1120/2, 1120/3, 1120/4, 1120/5, 1121, 1122/1, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1122/5, 1122/6, 1122/7, 1122/8, 1122/9, 1122/10, 1122/11, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136/1, 1136/2, 1137, 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1138/4, 1138/5, 1138/6, 1138/7, 1138/8, 1138/9, 1138/10, 1138/11, 1138/12, 1138/13, 1138/14, 1138/15, 1138/16, 1138/17, 1138/18, 1140, 1141, 1142, 1143/3, vse k.o. Gorenja Kanomlja,
4. parc. št. 716/1, 717/1, 718/6, 719/1, 720/3, 721, 722/1, 722/2, 723/1, 724/1, 724/2, 724/3, 725, 726/1, 726/2, 727/1, 728/1, 729/1, 729/2, 729/3, 729/4, 729/11, 730, 731, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 745, 746, 747, 748, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, vse k.o. Idrijske Krnice,
5. parc. št. 1102, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1103/5, 1103/6, 1104, 1106, 1110, 1112/1, 1112/2, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117/1, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 1117/8, 1117/9, 1117/10, 1117/11, 1117/12, 1117/13, 1117/14, 1117/15, 1117/16, 1118, 1119/2, 1119/3, 1119/4, 1119/5, 1120, 1121, 1122/1, 1122/2, 1123/1, 1123/2, 1125/1, 1125/2, 1126/2, 1126/3, 1126/4, 1126/5, 1126/6, 1126/7, 1126/8, 1126/9, 1126/10, 1126/11, 1126/12, 1126/13, 1126/14, 1126/15, 1126/16, 1126/17, 1127/1, 1127/2, 1127/3, 1127/4, 1128, 1132, 1134/1, 1134/4, 1137, 1138, 1139/1, 1139/2, 1141, 1143/1, 1143/2, 1143/3, 1143/4, 1143/5, 1143/6, 1143/7, 1143/8, 1144/2, 1145/1, 1145/2, 1145/3, 1146/1, 1146/2, 1146/3, 1146/5, 1146/6, 1146/7, 1170, 1181, 1182, vse k.o. Vojsko,
6. parc. št. 952, 1085/2, 1102/1, 1102/2, 1102/3, 1102/4, 1102/5, 1102/6, 1103, 1105, vse k.o. Čekovnik,
7. parc. št. 534/1, 534/2, 535/2, 535/3, 535/4, 535/5, 535/6, 535/7, 536/1, 536/2, 536/3, 537, 538/1, 538/2, 539/1, 539/2, 539/3, 539/4, 540/4, 540/5, 541/1, 541/2, 541/3, 542, 543/1, 543/3, 543/4, 544/1, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 546, 547/1, 549/1, 549/2, 550, vse k.o. Spodnja Idrija, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava Občine Idrija.
Po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-31/2011-1
Idrija, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost