Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3540. Spremembe Statuta Občine Borovnica, stran 10829.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, in spremembe Uradni list RS, št. 76/08, 79/09 in 51/10) je Občinski svet Občine Borovnica na 7. redni seji dne 6. 10. 2011 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Borovnica
1. člen
V Statutu Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) se spremeni 25. člen tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
– odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja,
– komisija za statutarno pravna vprašanja.
Odbori štejejo 5 do 7 članov, komisije pa 3 do 5 članov.
Delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.«
2. člen
Spremembe Statuta začnejo veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0001/2011
Borovnica, dne 10. oktobra 2011
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost