Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011

Kazalo

3453. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov, stran 10430.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 42. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za notranje zadeve
O D R E D B O
o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov.
(2) Programa iz prejšnjega odstavka sta določena v prilogi 1 in 2, ki sta sestavni del te odredbe. Vsebina programov se javno objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
2. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati 7. člen Pravilnika o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 110/08) in peti odstavek 3. člena Pravilnika o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 110/08).
3. člen
(začetek veljavnosti odredbe)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-295/2011/15
Ljubljana, dne 3. oktobra 2011
EVA 2011-1711-0031
v funkciji ministra za notranje zadeve
Aleš Zalar l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost