Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3438. Sklep III o delitvi premoženja med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče - Vogrsko, stran 10400.

Na podlagi 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 in 24/06) in 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) sta Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2011 in Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na seji dne 22. septembra 2011 sprejela
S K L E P III
o delitvi premoženja med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče - Vogrsko
NEPREMIČNO IN PREMIČNO PREMOŽENJE (osnovna sredstva in sredstva v upravljanju)
1.
Nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura, kot izhaja iz stanja na dan 31. 12. 2006, pripadejo občini, na območju katere ležijo (v nadaljevanju: po legi).
Nepremično premoženje iz prvega odstavka tega člena predstavlja tudi nepremično premoženje pravnih prednikov Mestne občine Nova Gorica in premoženje s statusom javnega dobra v lasti Mestne občine Nova Gorica in njenih pravnih prednikov.
2.
Premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postane premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina.
JAVNI ZAVODI
3.
Občina Renče - Vogrsko postane ustanoviteljica Osnovne šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.
Mestna občina Nova Gorica postane ustanoviteljica:
– vseh osnovnih šol (razen Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Osnovne šole Kozara Nova Gorica in Glasbene šole Nova Gorica),
– Vrtec Nova Gorica,
– Javni zavod Mladinski center Nova Gorica,
– Javni zavod za Šport Nova Gorica in
– Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica,
– Javni zavod Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica.
4.
Mestna občina Nova Gorica in Občina Renče - Vogrsko postaneta soustanoviteljici javnih zavodov in skupaj prevzameta ustanoviteljske pravice in obveznosti po dogovorjenem ključu:
– Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
– Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
– Osnovna šola Kozara Nova Gorica
– Glasbena šola Nova Gorica
– Javni zavod Ljudska univerza Nova Gorica
– Goriška lekarna
– Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
– Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica.
JAVNI KAPITAL V JAVNIH PODJETJIH, JAVNIH SKLADIH IN AGENCIJAH
5.
Mestna občina Nova Gorica ostane ustanoviteljica in lastnica javnega kapitala v:
– Javnem podjetju Kenog d.o.o.
– Mestnih storitvah, javno podjetje d.o.o. in
– Javnem skladu Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica.
Nepremično premoženje v lasti Javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, ki leži na območju Občine Renče - Vogrsko se po sprejemu tega sklepa iz premoženja sklada izloči in prenese na Občino Renče - Vogrsko.
6.
Mestna občina Nova Gorica in Občina Renče - Vogrsko postaneta soustanoviteljici ter prevzameta pravice in obveznosti v javnem podjetju Vodovodi in kanalizacija d.d. po delitvenem razmerju določenem v Sklepu II.
Mestna občina Nova Gorica in Občina Renče - Vogrsko postaneta soustanoviteljici ter prevzameta pravice in obveznosti v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške po dogovorjenem ključu določenem v Sklepu I.
DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE
7.
Dolgoročne kapitalske naložbe na dan 31. 12. 2006 in kapitalske pravice si v naslednjih družbah občini razdelita po dogovorjenem ključu:
– Hit d.d.,
– Komunala Nova Gorica d.d.,
– Vodi Gorica d.d. Kromberk,
– Primorski tehnološki park d.o.o.,
– RRA severne primorske d.o.o.
Delež v družbi Vodi d.d. je bil v letu 2009 zamenjan za delnice družbe Vodi d.d. v družbi Vodovodi in kanalizacija d.d. Ker se kapitalski deleži v družbi Vodovodi in kanalizacija d.d. delijo po ključu, se smiselno to dejstvo upošteva pri povečanem deležu lastništva občine v družbi Vodovodi in kanalizacija d.d.
V lasti Mestne občine Nova Gorica ostanejo kapitalski vložki v:
– Zavod Masovna,
– Vlečnica Lokve,
– Zavod Goriška Lokalna Energetska Agencija – GOLEA,
– Univerza v Novi Gorici in
– Virs Primorske.
DOLGOROČNE TERJATVE IN OBVEZNOSTI
8.
Dolgoročne terjatve in obveznosti Mestne občine Nova Gorica na dan 31. 12. 2006 prevzema v celoti Mestna občina Nova Gorica.
SPLOŠNE DOLOČBE
9.
Morebitno kasneje ugotovljeno nepremično in premično premoženje si občini delita po nahajališču, premoženjske pravice in obveznosti v vrednosti si občini delita po dogovorjenem ključu.
Občini si delita po dogovorjenem ključu tudi kasneje nastale obveznosti iz naslova odločb, sodb ali sodnih poravnav, če izvirajo iz dejanj pred 31. 12. 2006.
10.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, potem ko ga v enakem besedilu sprejmeta Občinski svet Občine Renče - Vogrsko in Mestni svet Mestne občine Nova Gorica.
Št. 410-1/2007-15
Nova Gorica, dne 29. septembra 2011
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Slokar l.r.
Št. 00701-25/2011-1
Bukovica, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti