Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3436. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica, stran 10400.

Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 s spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2011 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 s spremembami).
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Mestni občini Nova Gorica. Ti ukrepi so:
1. Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov;
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.);
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz;
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst;
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.
2. Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.
3. Ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine;
– čiščenje divjih odlagališč;
– akcije za uničevanje pelinolistne ambrozije ali drugih alergenih rastlin;
– prometna in druga gozdna signalizacija;
– izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu;
– urejanje gozdnih in podobnih učnih poti.
3. člen
V proračunu Mestne občine Nova Gorica se bodo nakazana sredstva na strani odhodkov izkazala v okviru posebne proračunske postavke. Sredstva se porabijo v skladu z Letnim programom dela, ki ga sprejme župan.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
III. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-1/2010-3
Nova Gorica, dne 29. septembra 2011
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Slokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti