Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3424. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško, stran 10361.

Na podlagi 49. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 8. seji dne 28. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško (Uradni list RS, št. 100/03, 33/07 in 18/11), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za izvajanje upravnih nalog se kot temeljne notranje organizacijske enote ustanovijo naslednji organi občinske uprave:
1. Urad župana
2. Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor
3. Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance.
V okviru organov občinske uprave se lahko z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovijo notranje organizacijske enote.
Kot notranja organizacijska enota se ustanovi režijski obrat.«
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»1. Urad župana opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:
– organizacijske in splošne zadeve,
– kadrovske, pravne in premoženjske zadeve,
– občinski svet, njegova delovna telesa in krajevne skupnosti,
– lokalne volitve,
– protokol in odnose z javnostmi,
– medobčinske in regionalne zadeve, projekte,
– administrativne in tehnične dejavnosti,
– druge naloge s področja urada.
2. Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:
– urejanje prostora, prostorski plan in posege v prostor,
– gospodarske javne službe,
– vodenje občinskih investicij in investicijskega vzdrževanja občinskega premoženja,
– javna naročila,
– varovanje okolja,
– zaščito in reševanje, varstvo pred naravnimi nesrečami,
– naloge v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč, odmere komunalnega prispevka, odmere nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
– urejanje prometa,
– druge naloge s področja urada.
3. Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:
– predšolsko vzgojo,
– osnovno in glasbeno šolstvo ter izobraževanje odraslih,
– šport,
– socialno varstvo, varstvo starejših,
– zdravstvo,
– kulturo in kulturno dediščino,
– delo društev in javnih zavodov,
– državne in evropske projekte,
– stanovanjsko gospodarstvo,
– gospodarstvo, turizem, trgovino, podjetništvo, kmetijstvo,
– proračun in zaključni račun, premoženjsko bilanco občine,
– računovodske in finančne naloge za občinski proračun,
– druge naloge s področja urada.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2011
Laško, dne 28. septembra 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti