Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, stran 10343.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj je Svet Mestne občine Kranj na 8. seji dne 21. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
1. člen
V 2. členu se beseda »vstaje« nadomesti z besedno zvezo »začetka druge svetovne vojne«.
2. člen
V 2. členu se spremeni zadnji stavek, ki se po novem glasi: »V letu 2011 se z zaključkom del na kompleksu Khislstein sedež muzeja seli na Tomšičevo ulico 42.«
3. člen
V 3. členu se v tretjem stavku črta naslednje besedilo: »Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost pa v njegovi sestavi izvaja dejavnost nacionalnega pomena.«
4. člen
V 4. členu se spremeni sedež javnega zavoda, in sicer se po novem glasi: »Savska cesta 34, Kranj«.
5. člen
V 5. členu se v prvem odstavku črta organizacijska enota »Galerija Prešernovih nagrajencev«.
V 5. členu se črta drugi odstavek.
6. člen
V 23. členu se besedilo »Člana sveta zavoda odpokliče ustanovitelj na predlog sveta zavoda« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Člana sveta zavoda odpokliče tisti, ki ga v svet zavoda imenuje oziroma voli.«.
7. člen
V 24. členu se spremeni drugi odstavek, ki se po novem glasi:
»Mandat predstavnika delavcev v strokovnem svetu preneha na podlagi odpoklica predstavnika delavcev, ki ga ureja akt iz drugega odstavka 19. člena.«
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbe tega odloka se uporabljajo z dnem začetka uporabe sprememb Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj, sprejetih na 8. seji Sveta Mestne občine Kranj.
Št. 610-25/2011-2-47/12
Kranj, dne 21. septembra 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti