Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3413. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 10343.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US: U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) ter 13. in 121. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 10. redni seji dne 29. 9. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Nepremičninam s parc. št. 193/241, neplodno, v izmeri 13 m2, 193/256, neplodno, v izmeri 8 m2, 193/263, pot v izmeri 5 m2, 193/265, neplodno, v izmeri 28 m2, 193/280, neplodno, v izmeri 57 m2, 410/7, pot, v izmeri 2416 m2 in 410/20, pot, v izmeri 15 m2, vse k.o. 2172 – Hrušica, se ukine status javnega dobra.
2. člen
Nepremičnine s parc. št. 193/241, 193/256, 193/263, 193/265 in 193/280, k.o. 2172 – Hrušica, se po pravnomočnosti upravne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra vpišejo v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Jesenicah, z vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Jesenice oziroma se pri nepremičninah s parc. št. 410/7 in 410/20, k.o. 2172 – Hrušica, vpiše izbris zaznambe javnega dobra.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-141/2008
Jesenice, dne 30. septembra 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti