Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3401. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe, stran 10316.

Na podlagi druge točke 163. člena, prvega odstavka 205. člena in 1. do 4. ter 6. točke prvega odstavka 220. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
1. člen
V 14.c členu sklepa se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Poseben denarni račun iz 267. člena ZTFI, je račun, ki ga borznoposredniška družba odpre pri banki iz a) ali b) točke prvega odstavka tega člena.«.
2. člen
Četrti odstavek 17. člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07 in 5/08; v nadaljevanju: sklep) se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Borznoposredniška družba mora obvestiti stranke o:
– spremembah splošnih pogojev poslovanja in
– spremembah ostalih informacij v zvezi s storitvami za stranke, ki se nanašajo na bistvene spremembe informacij iz 18. do 21. člena tega sklepa tako, da jim posreduje obvestilo z navedbami katere določbe oziroma informacije se spreminjajo in kako se glasijo ter kje se nahaja čistopis spremenjenih splošnih pogojev poslovanja oziroma dokumentov, ki vsebujejo spremembe informacij. V obvestilu mora biti navedeno, da lahko stranka na izrecno zahtevo prejme čistopis teh dokumentov tudi po pošti. Borznoposredniška družba mora stranki dopustiti primeren rok za zavrnitev sprememb zgoraj navedenih dokumentov in v obvestilu navesti kakšne možnosti ima stranka v tem primeru.«.
3. člen
Druga točka šestega odstavka 17. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»2. se stranka v pogodbi o opravljanju investicijskih storitev ali kasneje pisno strinja, da bo s temi informacijami seznanjena prek spletne strani,«.
4. člen
Borznoposredniške družbe morajo uskladiti svoje poslovanje s spremenjenim četrtim odstavkom 17. člena sklepa v enem mesecu od uveljavitve tega sklepa.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-15/2011-7
Ljubljana, dne 4. oktobra 2011
EVA 2011-1611-0159
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti