Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2011 z dne 11. 10. 2011

Kazalo

3400. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb, stran 10316.

Na podlagi prvega odstavka 196. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3) v zvezi s 1. do 3. točko prvega odstavka in 2. točko drugega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
1. člen
V 23. členu Sklepa o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09, v nadaljevanju: sklep) se doda nov odstavek, ki glasi:
»(11) BPD predlagane popravke revizorja v letnih računovodskih izkazih knjiži najkasneje do predložitve poročil iz drugega odstavka 23. člena tega sklepa Agenciji.«.
2. člen
Za 27. členom sklepa se doda nov člen, ki glasi:
»27.a člen
(predložitev računovodskih izkazov v primeru likvidacije ali stečaja)
BPD, nad katero se uvede likvidacijski ali stečajni postopek, predloži Agenciji računovodske izkaze po stanju na dan pred uvedbo postopka likvidacije ali stečaja, ki jih izdela v skladu s Slovenskim računovodskim standardom SRS 37.1 (2006) Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji, vključno s prilogami k računovodskim izkazom po določbah 8. do 10. in 15. člena tega sklepa, najkasneje v enem mesecu po dnevu začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka.«.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2011-7
Ljubljana, dne 4. oktobra 2011
EVA 2011-1611-0158
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti