Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

2987. Odredba o določitvi programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, stran 9096.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 42. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja ministrica za notranje zadeve
O D R E D B O
o določitvi programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnika čuvaja/varnostnico čuvajko, varnostnika/varnostnico, varnostnika nadzornika/varnostnico nadzornico, varnostnika telesnega stražarja/varnostnico telesno stražarko ali operaterja VNC/operaterko VNC.
(2) Program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe. Vsebina programa se javno objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
2. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati določbe drugega odstavka 18. člena Pravilnika o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 110/08) in četrti odstavek 2. člena Pravilnika o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Uradni list RS, št. 110/08).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-165/2011/27
Ljubljana, dne 4. avgusta 2011
EVA 2011-1711-0020
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost