Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

2986. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje, stran 9096.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 4. redni seji dne 27. 7. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 112/08, 63/09) tako, da se glasi:
»Tisti dijaki in študenti, ki imajo možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 70/07), nimajo pravice do štipendij iz tega pravilnika.«.
2. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 4. člena tako, da se glasi: »Pravico do štipendije za dijake in študente lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije ter študenti višješolskega študijskega programa, študenti I. in II. stopnje bolonjskega študijskega programa in študenti dodiplomskega študija za pridobitev visokošolske in univerzitetne izobrazbe (vpis po starem sistemu do vključno študijskega leta 2008/2009), razen študenti z vpisanim absolventskim stažem.«.
3. člen
Spremeni se druga alineja tretjega odstavka 6. člena tako, da se glasi:
»– študenti: magistrski študijski program, enovit magistrski študijski program, univerzitetni študijski program – korekcijski faktor 1; visokošolski in višješolski študijski program – korekcijski faktor 0,85.«
4. člen
V tretjem odstavku 6. člena se spremeni tabela, ki opredeljuje točkovanje letnika izobraževanja, ki se po novem glasi:
+----------------------------------+------------+---------------+
|                 |  Dijaki  |  Študenti  |
+----------------------------------+------------+---------------+
|Vpisan v 1. letnik        |   0 točk|     0 točk|
+----------------------------------+------------+---------------+
|Vpisan v 2. letnik        |   5 točk|     5 točk|
+----------------------------------+------------+---------------+
|Vpisan v 3. letnik        |   10 točk|    10 točk|
+----------------------------------+------------+---------------+
|Vpisan v 4. letnik ali 1. letnik |   15 točk|    15 točk|
|3+2                |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|Vpisan v 5. letnik ali 2. letnik |   15 točk|    15 točk|
|3+2 ali 1. letnik 4+1       |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
5. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 7. člena tako, da se glasi: »Pravico do štipendije za dijake in študente lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije ter študenti višješolskega študijskega programa, študenti I. in II. stopnje bolonjskega študijskega programa in študenti dodiplomskega študija za pridobitev visokošolske in univerzitetne izobrazbe (po starem sistemu do študijskega leta 2008/2009), razen študenti z vpisanim absolventskim stažem.«.
6. člen
Spremeni se druga alineja tretjega odstavka 9. člena tako, da se glasi:
»– študenti: magistrski študijski program, enovit magistrski študijski program, univerzitetni študijski program – korekcijski faktor 1; visokošolski in višješolski študijski program – korekcijski faktor 0,85.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2011
Trebnje, dne 29. julija 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost