Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2875. Sklep o izvzemu grajenega javnega dobra, stran 8816.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) je Občinski svet Občine Luče na 6. redni seji dne 6. 7. 2011 sprejel
S K L E P
o izvzemu grajenega javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 134/72, k.o. Luče.
II.
Zemljišču parc. št. 134/72, k.o. Luče preneha status javnega dobra. Na zemljišču parc. št. 134/72, k.o. Luče se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, matična št. 5883784.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-8/2011
Luče, dne 6. julija 2011
Župan
Občina Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost