Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2872. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 8789.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/11) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|  Tarifna  | Enota  | Cena brez| Dodatek za | 20 % DDV |Končna cena|
|  skupina  |      | DDV na | povečanje |     | z DDV na |
|       |      |  enoto | energetske |     |  enoto  |
|       |      |     |učinkovitosti|     |      |
|       |      |     |  na enoto |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|GOSPODINJSKI |      |     |       |     |      |
|ODJEM     |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|za dobavljene |      |     |       |     |      |
|količine   |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|– za obračun | EUR/MWh  |  42,3765|    0,5000|  8,5753|  51,4518|
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|– za obračun | EUR/m3  |  2,8308|    0,0300|  0,5722|   3,4330|
|tople potrošne|      |     |       |     |      |
|vode     |      |     |       |     |      |
|po vodomeru  |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|za priključno |      |     |       |     |      |
|moč      |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|– za obračun |EUR/MW/leto|7.524,0085|       |1.504,8017| 9.028,8102|
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    |      |     |       |     |      |
|in obračun po |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
|NEGOSPODINJSKI|      |     |       |     |      |
|ODJEM     |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|za dobavljene |      |     |       |     |      |
|količine   |      |     |       |     |      |
|– za obračun | EUR/MWh  |  47,1803|    0,5000|  9,5361|  57,2164|
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|– za obračun | EUR/m3  |  3,1493|    0,0300|  0,6359|   3,8152|
|tople potrošne|      |     |       |     |      |
|vode     |      |     |       |     |      |
|po vodomeru  |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|za priključno |      |     |       |     |      |
|moč      |      |     |       |     |      |
|       |      |     |       |     |      |
|– za obračun |EUR/MW/leto|8.709,3515|       |1.741,8703|10.451,2218|
|po toplotnem |      |     |       |     |      |
|števcu    |      |     |       |     |      |
|in obračun po |      |     |       |     |      |
|vodomeru   |      |     |       |     |      |
+--------------+-----------+----------+-------------+----------+-----------+
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/11.
3. člen
Ta cenik začne veljati 1. 8. 2011.
Ljubljana, dne 26. julija 2011
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost