Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2869. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, stran 8788.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 7. redni seji dne 13. 7. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok
1. člen
Spremeni se peta alineja 2. člena Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok (Uradni list RS, št. 60/10), tako da se glasi:
»– da sta oba starša zaposlena, samozaposlena ali imata status dijaka oziroma študenta«.
2. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»V primeru prekinitve delovnega razmerja oziroma samozaposlitve enega izmed staršev ali prenehanja statusa dijaka oziroma študenta, pripada vlagatelju sorazmerni del subvencije, glede na število delovnih dni v mesecu, ko sta starša še bila zaposlena, samozaposlena oziroma imela status dijaka ali študenta«.
3. člen
Subvencije po tem pravilniku se upravičencem dodeljujejo tudi za šolsko leto 2011/12.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2010
Litija, dne 13. julija 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost